Logo Lammens Recycling

VLAREMA

In Vlaanderen gebruiken we met z’n allen heel wat materialen, energie en grondstoffen, die steeds schaarser en dus duurder worden. Om dit om te buigen, en de kringlopen terug te kunnen sluiten, moeten we efficiënter produceren, gebruiken en verbruiken. Daarom is elk bedrijf en elke organisatie in Vlaanderen wettelijk verplicht om bedrijfsafval te sorteren volgens de 24 afvalstromen van het VLAREMA, het ‘Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’.

Het reglement is opgelegd door de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), en beschrijft hoe bedrijven hun afval in de juiste afvalcontainer moeten sorteren en laten ophalen door een erkend inzamelaar. 
Voldoe je niet aan de sorteerregels? Dan kan je tijdens een inspectie van de OVAM een heuse sanctie krijgen. U kan hiervoor de website van OVAM consulteren.

Exploitatieadres

Eegene 3, 9200 Oudegem
BTW 0441.924.872